Informacja o błędzie
Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania SQL!
Odpowiedź MySQL: Niewła?ciwy plik kluczy dla tabeli: '/dev/shm/#sql_aed_1.MYI'; spróbuj go naprawić